Opbouw energieprijs

kWh prijsRegelmatig wordt ons gevraagd uit te leggen hoe de energieprijs is opgebouwd. De energieprijs is opgebouwd uit vier verschillende onderdelen:

  • de prijs voor energie,
  • heffing "opslag duurzame energie",
  • energiebelasting en
  • BTW. 

De totale energieprijs inculsief de belastingen en BTW die tegenwoordig wordt betaald aan de leverancier is circa 22 eurocent. De opbouw van de verschillende onderdelen hebben we hieronder voor u uitelkaar gezet.

Energieprijs

De prijs die u per kWh betaald variëert per leverancier. Gemiddeld genomen zal dit circa 7 tot 8 eurocent per kWh zijn. Dit zijn de kosten voor het opwekken en het transporteren van de energie. 

Energiebelasting

Per verbruikte kWh wordt door de overheid energiebelasting geheven. Voor een particulier met een gemiddeld verbruik is deze €0,1434 per kWh in 2014. Sinds 2007 is de energiebelasting met 165% toegenomen.

bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/milieubelastingen/energiebelasting

Heffing "opslag duurzame energie"

Over elke verbruikte kWh wordt sinds 1 januari 2013 door de overheid een heffing geheven. Deze heffing is in het leven geroepen om daar vervolgens weer investeringen in duurzame energie mee te betalen. In 2014 is de heffing circa €0,0028 en deze loopt op naar €0,0068 in 2016.

bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032660

Voordeel eigen zonne-energie

Doordat de in de zomer opgewekte energie van uw zonnepanelen in de winter mag verbruiken (het zogenaamde salderen), levert u dit een besparing op van niet alleen de kale energieprijs maar ook de belastingen. Uw voordeel is dus meer dan alleen de kale energieprijs van circa 7 tot 8 eurocent maar ligt ergens in de buurt van 22 eurocent per kWh wanneer de opslag en belastingen worden meegerekend.