Zonne-energie en de netbeheerder

Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst voor uw eigen huishouden. Apparaten die op dat moment aan staan werken dan volledig op zonnestroom. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan er in huis gebruikt wordt, zal de stroom uw huis verlaten en het elektriciteitsnet op gaan. U levert dan stroom aan het openbare electriciteitsnet.

Heeft u meer stroom nodig dan op dat moment wordt opgewekt, dan betrekt u stroom van het openbare electriciteitsnet.  Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen.

Netwerkbeheerders en stroomleveranciers zijn graag op de hoogte als u zelf energie opwekt met een zonnestroom systeem. U kunt dit melden bij www.energieleveren.nl. Heeft u nog geen slimme meter dan zal de netbeheerder u adviseren uw oude meter door een zogenaamde "slimme meter" te laten vervangen.  U bent hier niet toe verplicht, maar een aantal meters zijn niet geschikt voor een zonnestroomsysteem en moeten daarom wel vervangen worden. 

Een draaischijfmeter die terug kan draaien hoeft niet vervangen te worden, want die verrekent namelijk direct de electriciteit die u aan het net levert met de afgenomen electriciteit. Een "slimme meter" houdt apart bij wat u teruglevert en wat u afneemt aan electriciteit en verrekent deze later. Voordeel van een slimme meter is dat er geen meterstanden meer opgenomen hoeven te worden, want de slimme meter geeft deze maandelijks door aan de netbeheerder.