Service en onderhoud zonne-installaties

Met betrekking tot grotere netgekoppelde zonnestroomsystemen in Nederland, speelt Independent Solar Systems  al een aanzienlijk aantal jaren een belangrijke rol op de achtergrond. Voor enkele organisaties, die meerdere grote zonnestroominstallaties bezitten of beheren, zoals Natuurmonumenten, Nuon, Ministerie van Defensie en enkele Woningbouwcooperaties hebben met Independent Solar Systems een onderhoudscontract afgesloten. De afdeling Services van Independent Solar Systems voert op basis van ruim 10 jaar ervaring deze contracten uit.

Door de enorme aanwas van zonnestroom - installaties in Nederland verwachten we bij Independent Solar Systems een sterk groeiende vraag naar service en onderhoud.

Wij kunnen daarbij voor u een koppeling maken met het internet waardoor wij in staat zijn om uw zonnestroomsysteem te monitoren en tevens om de conditie van uw installatie jaarlijks te beoordelen en u daarover in te lichten. Tevens is het mogelijk dat we een keer per jaar bij u komen om de installatie door te meten. U wordt daarmee volledig ontzorgd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Mocht zich een storing voordoen of heeft u een vraag, meldt uw storing of vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.