Samen inkopen voor particulieren

ZwolleIndependent Solar Systems biedt groepen particulieren een extra korting (die kan oplopen tot 10% van de aanschafkosten), wanneer zij gezamenlijk zonnestroomsystemen inkopen. Naast deze korting biedt gezamelijke inkoop de mogelijkheid om op straatniveau afspraken te maken over een uniforme uitvoering van de systemen. Hierdoor kan, zeker in nieuwbouwwijken, een rustig straatbeeld gerealiseerd worden met een consequente uitleg van de zonnepanelen op de daken op basis van een standaardpaneel.

Bijkomend voordeel van een dergelijke benadering is een efficiente montageplanning  en een vlotte voortgang in de uitvoeringsfase.

De adviseurs van Independent Solar Systems kunnen u in de voorbereidende fase prima terzijde staan.